Αρχική

Για καλύτερα αποτελέσμα στην αναζήτηση κάποιου προιόντος δοκιμάστε τα παρακάτω TIPS:

 

A. Αναζήτηση βιβλίου (ελληνικά)

με το ISBN:   Δώστε στην αναζήτηση το ISBN με παύλες 
                      για παράδειγμα  (978-960-396-238-0)
με τον τίτλο:  Δώστε  με μικρά ελληνικά γράμματα τον τίτλο. Αποφύγετε να δώσετε τα άρθρα και λέξεις μικρότερες των 4 χαρακτήρων. Η αναζήτηση έχει καλύτερα αποτελέσματα αν αντι για ολόκληρο τον τίτλο δώσετε 1 ή 2 κεντρικές λέξεις του τίτλου

με τον συγγραφέα: Για Έλληνες συγγραφείς δώστε το επώνυμο του συγγραφέα στα ελληνικά (π.χ. καζαντζάκης)  ενώ για ξένους συγγραφείς δώστε το ξενόγλωσσο επώνυμο του συγγραφέα με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. coelho, collins)


B. Αναζήτηση παιχνιδιού 
με τον κωδικό του παιχνιδιού: Δώστε τον κωδικό του παιχνιδιού (συνήθως 5-ψήφιος. Για παράδειγμα P9600)

με τον τίτλο: Δώστε τον τίτλο.  Η αναζήτηση έχει καλύτερα αποτελέσματα αν αντι για ολόκληρο τον τίτλο δώσετε 1 ή 2 κεντρικές λέξεις του τίτλου


Γ. Αναζήτηση ξενόγλωσσου βιβλίου (αγγλικά)

με το ISBN:  Δώστε στην αναζήτηση το ISBN χωρίς  παύλες 
                    (για παράδειγμα  9789963487806)
με τον τίτλο: Δώστε με μικρά αγγλικά γράμματα τον τίτλο. Αποφύγετε να δώσετε τα άρθρα και λέξεις μικρότερες των 2 χαρακτήρων. Η αναζήτηση έχει καλύτερα αποτελέσματα αν αντι για ολόκληρο τον τίτλο δώσετε 1 ή 2 κεντρικές λέξεις του τίτλου

Τι κάνω αν η αναζήτηση δεν εμφανίζει το βιβλίο που αναζητώ:

γράφω στην αναζήτηση μόνο μία λέξη αυτό τον τίτλο του προιόντος (αυτήν με τους περισσότερους χαρακτήρες) και αναζητώ το προιον μου στα αποτελέσματα που θα προκύψουν 

 

Αν τα προιοντα που εμφανίστηκαν στην αναζήτηση  είναι πολλά συμπληρώνω τις λέξεις αναζήτησης με εκδότη ή συγγραφέα:

π.χ . θέλω να αναζητήσω το βιβλίο sorbonne b2 eleve απο εκδόσεις trait d union

θέτω στην αναζήτηση: sorbonne trait

και εμφανίζεται το βιβλίο που θέλω